(Android) Dragons: Rise of Berk podvádza nekonečný zdroj